Wanneer u niet tevreden bent met de manier waarop de gemeente Oost Gelre uw klacht heeft afgedaan, dan kunt u de klachtbehandeling voorleggen aan de gemeentelijke ombudsman. Op deze website leest u meer over de klachtenprocedure en wie de mensen achter de gemeentelijke ombudsman zijn.

Aukje Verstegen

Na mijn studie heb ik veel kennis en vaardigheden opgedaan binnen het sociale domein, zowel bij gemeenten als in de zorg. Door mijn juridische achtergrond en ervaring als maatschappelijk werker besef ik dat de traditionele juridische afhandeling van klachten vaak ontoereikend is. Als ombudsman wil ik – waar mogelijk – partijen om de tafel krijgen om ze met elkaar in gesprek te brengen. Ik ben van mening dat een persoonlijke benadering vele malen effectiever is en het vertrouwen in de overheid vergroot. Onze samenleving is al complex genoeg. Mede vanuit deze gedachte ben ik geregistreerd mediator. Daarnaast ben ik werkzaam als juridisch adviseur sociaal domein bij de gemeente Delft.

Jan de Roos

Als geboren (1957) en getogen Achterhoeker draag ik als plaatsvervangend ombudsman graag bij aan een goede verbinding tussen de gemeente Oost Gelre en haar inwoners. Ik heb veel jaren met passie gewerkt in de gemeentelijke praktijk. De laatste 10 jaren als hoofd Juridische Zaken bij de gemeente Nijmegen. In die functie ben ik steeds een warm pleitbezorger geweest van de informele probleemoplossing. Als inwoners klachten hebben niet in een juridische of procedurele reflex schieten, maar in gesprek gaan en actief op zoek gaan naar een oplossing. En mocht die oplossing er onverhoopt niet zijn, dan hierover duidelijk communiceren. Mijn ervaring is dat deze aanpak de beste weg is om bij klachten het vertrouwen tussen de gemeente en haar inwoners weer te herstellen of te verbeteren. Deze aanpak sta ik ook voor als plaatsvervangend ombudsman. Een aanpak die bovendien past bij mijn persoon: open en makkelijk benaderbaar. En desgewenst kan ik het gesprek in het Achterhoeks doen!