Wanneer u niet tevreden bent met de manier waarop de gemeente Oost Gelre uw klacht heeft afgedaan, dan kunt u de klachtbehandeling voorleggen aan de gemeentelijke ombudsman. Op deze website leest u meer over de klachtenprocedure en wie de mensen achter de gemeentelijke ombudsman zijn.