Wanneer u niet tevreden bent met de manier waarop de gemeente Oost Gelre uw klacht heeft afgedaan, dan kunt u de klachtbehandeling voorleggen aan de gemeentelijke ombudsman. Op deze website leest u meer over de klachtenprocedure en wie de mensen achter de gemeentelijke ombudsman zijn.

Toon Lamers

Ik woon en werk al jaren met veel plezier in de Achterhoek en voel me sterk verbonden met de regio. Al die jaren ben ik actief geweest in de publieke sector. Zo ben ik jarenlang gemeentesecretaris geweest van de voormalige gemeente Wisch (nu Oude IJsselstreek). Maar ik heb ook interim rollen vervuld bij de Regio Achterhoek, bij het Graafschap College en in de zorgsector. Het ombudswerk trekt me zodanig dat ik naast Oost Gelre ook tot lokaal ombudsman ben aangesteld in de gemeente Zutphen (sinds 2012) en de gemeente Doetinchem (sinds 2016). Ik zie mijn rol niet zozeer als iemand die een oordeel gaat geven over een klacht maar veel meer als iemand die tussenbeide komt en die in eerste instantie probeert tot een oplossing van een klacht van de burger te komen. In die zin verschuift mijn rol als ombudsman meer van de formele procedure naar de informele aanpak. Een aanpak, zo is mijn overtuiging, waar de burger mee gediend is. Die ontwikkeling van de gemeentelijke ombudsman sluit bovendien goed aan bij mijn persoonlijke karakter en drijfveer om vooral laagdrempelig en toegankelijk te willen zijn.

Aukje Verstegen

Na mijn studie heb ik veel kennis en vaardigheden opgedaan binnen het sociale domein, zowel bij gemeenten als in de zorg. Door mijn juridische achtergrond en ervaring als maatschappelijk werker besef ik dat de traditionele juridische afhandeling van klachten vaak ontoereikend is. Als (plaatsvervangend) ombudsman wil ik – waar mogelijk – partijen om de tafel krijgen om ze met elkaar in gesprek te brengen. Ik ben van mening dat een persoonlijke benadering vele malen effectiever is en het vertrouwen in de overheid vergroot. Onze samenleving is al complex genoeg. Mede vanuit deze gedachte ben ik geregistreerd mediator. Daarnaast ben ik werkzaam als juridisch adviseur sociaal domein bij de gemeente Delft.