Iedereen heeft het recht om over de wijze waarop een medewerker of bestuurder van de gemeente u heeft behandeld, een klacht in te dienen.

Gemeentelijke ombudsman

In Oost Gelre kunt u een beroep doen op de gemeentelijke ombudsman als het misgaat tussen u en de gemeente. De gemeentelijke ombudsman behandelt klachten over instanties en personen waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. De ombudsman kijkt of u op de juiste manier bent geholpen door een medewerker of een instantie. U kunt een klacht indienen als u niet tevreden bent over de gedragingen/ bejegening door een medewerker of bestuurder.

Eerst klacht indienen bij de gemeente Oost Gelre zelf

De gemeentelijke Ombudsman is een voorziening ‘in de tweede lijn’. Dat betekent dat u met een klacht eerst gebruik moet maken van de klachtenregeling bij de gemeente Oost Gelre. Zo ontstaat de mogelijkheid om uw klacht informeel op te lossen door onderling overleg of formeel met een hoorzitting. Lees hierover meer op de pagina ‘Klacht indienen’ op de website van de gemeente Oost Gelre.

Uw klacht niet naar tevredenheid behandeld?

Als uw klacht niet naar tevredenheid wordt behandeld, kunt u bij de gemeentelijke ombudsman terecht. U kunt contact opnemen met de gemeentelijke ombudsman via e-mailadres ombudsman@oostgelre.nl.

Waarvoor is de gemeentelijke ombudsman niet bedoeld?

  • Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, dan kunt u een bezwaarschrift indienen.
  • Meldingen of klachten over bijvoorbeeld gaten in het wegdek, reiniging of straatverlichting kunt u indienen bij de gemeente Oost Gelre.