De gemeente Oost Gelre wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau A en AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

De toegankelijkheidsverklaring is het laatst bijgewerkt op 3-07-2024.

Uitzonderingen en verbeterpunten

Voor de website is half februari 2021 een onderzoek naar de Webrichtlijnen uitgevoerd door Cardan Technobility. Dit onderzoek (inspectie) is uitgevoerd conform de evaluatiemethode WCAG-EM. Deze methode is aanbevolen volgens digitoegankelijk. Een overzicht van de gebruikte methode is te vinden op deze pagina van W3.

Een aantal succescriteria zijn nog niet behaald. In het inspectierapport vindt u de verklaringen hiervoor. We streven ernaar om al deze succescriteria binnen zes weken aan te passen zodat die wel voldoen. Daarna zal er een nieuwe inspectie plaatsvinden.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Automatische toetsen: we laten onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool.
  • Interne controle vóór publicatie: onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Periodieke externe controle: we laten de website periodiek door een extern bureau controleren.
  • Software: onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken, zoals de Toegankelijkheidsassistent.